חשוב לדעת

 
 

טיפים בדיני עבודה

 
לפני הפיטורים המעסיק חייב לערוך לך שימוע ולתת לך אפשרות להביע את טענותיך בעניין הפיטורים. חובה זו מעוגנת בעקרון תום הלב שחל על המעסיק בטרם נגזר גורלו של העובד.
מטרת השימוע נועדה כדי לתת לעובד להשמיע את טענותיו בפני המעסיק בטרם נחרץ גורלו, ועל מנת לתת למעסיק אפשרות לקבל החלטה מבוססת ומושכלת בעניין המשך העסקתו של העובד.

סכום הפיצוי המגיע לעובד בגין העדר שימוע אינו סכום קבוע ונע בהתאם לנסיבות המקרה, תלוי בותק של העבודה במקום העבודה וניתן לשיקול דעת של בית הדין.

סכום הפיצוי המרבי שנפסק לעובד שפוטר ללא שימוע הינו סכום השווה לשכרו של העובד בגין 12 חודשי עבודה ורק במקרים חריגים יחויב המעסיק בתשלום העולה של סכום זה.

על מנת למקסם את סיכויי הצלחה בתביעה, מומלץ לפנות לעו"ד לקבלת ייצוג משפטי הולם!

 

טיפים לנפגע בתאונת עבודה

 
חשוב לדעת כי מיד לאחר הפגיעה יש לפנות לקבלת טיפול רפואי. פעמים רבות, עובדים שנפגעו בתאונת עבודה לא פונים מידית לקבלת טיפול רפואי ולא יודעים כי שהות זו יכולה לפגוע בזכותם לקבלת תגמולים מביטוח הלאומי ואף בעצם הכרת תאונת העבודה. במועד קבלת הטיפול, חשוב מאוד לציין בפני הרופא כי נפגעתם בעבודה. יש לשים לב לעובדה, כי גם תאונות שקראו בדרך לעבודה ו/או בדרך הביתה הן נחשבות לתאונת עבודה.

ככל שהיה מעורב כלי רכב, יש להדגיש בפני הרופא כי מדובר בתאונת דרכים. יש מקרים בהם התאונה עומדת בגדר הן תאונת עבודה והן תאונת דרכים בו זמנית.

חשוב מאוד להקפיד על תיאור אחיד של הנסיבות, כי במקרים רבים פקידי התביעות של ביטוח הלאומי דוחים תביעות רק בשל סתירות במתן הגרסאות.

לעובד שנפגע בתאונה כדאי מאוד לצלם את מקום התאונה, לרשום שמות של עדים שהיו בעת קרות התאונה (שם, שם משפחה, ת.ז. וטלפון). ככל שמדובר בתאונת דרכים, יש לפנות לתחנת משטרה ולהגיש טופס בדבר קרות תאונת דרכים.

על מנת להכיר בתאונת עבודה, על הנפגע להגיש לביטוח הלאומי תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה, בצירוף טופס בל/250 (ככל שהעובד הינו שכיר) או בל/283 (ככל שמדובר בעצמאי).

על מנת למקסם את סיכויי התביעה, מומלץ מאוד לפנות להתייעצות עם עורכת דין לנזיקין, אשר תנחה אותך לגבי מסמכים שיש להביא, בדיקות שיש לבצע ושתייצג אותך בוועדות רפואיות בביטוח הלאומי ו/או בערכאות משפטיות במידת הצורך.

 

טיפים בדיני הגירה

 
בשנים אחרונות הזוגיות ונישואים בין אזרח ישראלי לבין אזרח זר הפכו להיות נפוצים מאוד, וזאת לאור בין היתר בעקבות הגלובליזציה בעידן האינטרנט.

להכשיר נישואים אלו ולקבל מעמד לבן זוג הזר הינו הליך קשה ומסורבל, וזאת בעיקר לאור מדיניות משרד הפנים – להגביל הגירה שאינה "יהודית" למדינת ישראל.במקרים אלו המבקשים נדרשים להציג מסמכים רבים ממדינת המוצא של אזרח הזר והן של אזרח הישראלי והן לאחר הצגת מסמכים הנדרשים נתקלים בסירוב של משרד הפנים כאשר בהרבה מקרים מדובר בסירוב שרירותי.התנהלות זו גורמת לעיתים לתוצאה מצערת של פירוד כפוי של בני הזוג.

אי לכך, כל נושא הסדרת המעמד של בן הזוג הזר חייב להיעשות ע"י עו"ד מומחה בתחום. הסיכויים והסיכונים הם גדולים מדי על מנת להשאיר אותם בידי הגורל.